By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Piyanist Güneş Yakartepe "Pencere Açıldı Bilal Oğlan Rumeli Türküsü - Şarkısı" Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazarak Senfoni formunda Dijital Stand-Duvar Piyano ile icra etti ve Vokalist OYA YILDIZ ona vokal yaptı. Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni olan türküs pencere açıldı bilal şarkısının hikayesi pencere açildi bilal oğlan sözleri pencere açildi bilal oğlan sözleri bilal oglan turkusunun hikayesi bilal oğlan türküsü hikayesi pencere açıldı bilal sözleri pencerem açıldı şarkı sözleri pencere açıldı bilal oğlan) şarkı sözü Rumeli Bu maddedeki bazı bilgilerin kaynağı belirtilmemiştir. Maddeye uygun biçimde kaynaklar ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. 1801 yılındaki Rumeli haritası Rumeli Osmanlı Türkçesi: RumiliRumeli Bulgarca: Yunanca: Roúmeli Osmanlı İmparatorluğu döneminde 15. yüzyıldan itibaren Balkanlar’ın güneyine verilen addır. Rumeli sözündeki “Rum” kelimesi “Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde olan toprak halklar”[1] anlamıyla kelimenin yapısına katılmıştır. Osmanlı Türkleri Avrupa’ya ayak bastıktan sonra burada fethettikleri yerlere Rumeli adını verdiler. Hâlbuki bu isim evvelce bugünkü Anadolu için kullanılmış hatta Orta Çağ Avrupa kaynaklarında Romanie şeklinde tercüme edilmiş iken bu son şekil Rumeli’nin Anadolu’ya mütenazır olarak kullanılması gibi Balkan yarımadasına tatbik olunmuş ve garp kaynaklarında “Peninsule romaine” tarzında da kullanılmıştır. Yeni çağlardan itibaren Avrupa harita ve kitaplarında bu yarımadaya “Turquie d'Europe” veya “Empire ottoman d'Europe” denildiği görülüyor ki sonradan Türkçe neşriyatta bu adlara muadil olmak üzere “Avrupa-i Osmânî” ve “Rumeli-i Şâhâne” tabirleri kullanılmıştır...