By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Edhe pse 10 korriku ishte caktuar si data kur deputetet e majte ne Komisionin e Sigurisë dhe Ministria e Mbrojtjes do te kishin një takim te dyte për te përcaktuar axhenden e hetimit parlamentar për këtë institucion, kontrolli është refuzuar nga ministri Imami. Pas insistimit te socialisteve për një takim, ata janë pritur nga Sekretari i Përgjithshëm i këtij dikasteri, i cili vetëm sa iu komunikoi vendimin e ministrit Imami për te mos lejuar hetimin, me argumentin se rruga e zgjedhur prej deputeteve nuk është e duhura. Hetimi i Komisioni parlamentar te Sigurisë pritet te përfundojë ne muajin dhjetor dhe ne fokus te tij është shitja e armeve, aplikimi i gradave dhe konflikti i interesit.Although July 10 was fixed as the date when the deputies left the Commission of Safety and Ministry of Defence would have a second meeting to determine the agenda of the parliamentary inquiry to this institution, the check is refused by the Minister Imami. Upon insistence of the Socialists for a meeting, they were expected by the Secretary General of the dikasteri, who only communicated to the Minister's decision not to allow the Imam to the investigation, arguing that the path chosen by the members is not necessary. Investigation of the Parliamentary Security Committee is expected to finish in December and its focus is the sale of arms, the application of grades and conflict of interest.