By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Javën qe vjen do te ketë një draft paraprak te planit te ri urbanistik për Tiranen, një plan ky i shumëpritur nga biznesi i ndërtimit. Premtimi është bere nga kreu i bashkise Lulzim Basha, i cili tha se puna do te nise fillimisht me konsultime me grupet e interesit.Me pas do te jene qytetaret ata te cilët do te mund te japin sugjerimet e tyre deri sa drafti te marre formën përfundimtare për miratim ne KRTRSH. Miratimi i planit urbanistik mbart një rendësi te madhe për zhvillimin ekonomik te kryeqytetit. Prej tre vitesh nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi ne Tirane duke sjelle një ngërç te madhe ne sektorin e ndërtimit. Premtimi për planin e ri urbanistik u be gjate një marrëveshje te bashkise se Tiranes me dhomën e tregtisë dhe industrisë. Dy institucionit kane rene dakot qe brenda tre muajve te ardhshëm te punësoje 400 te rinj qe mbarojnë studimet e larta.Next week will have a preliminary draft of the new urban plan for Tirana, a providential plan of the construction business. The promise is made ​​by the head of the municipality Lulzim Basha, who said that work will start initially with consultation with stakeholders.Then they will be citizens who will be able to give their suggestions until you receive the final draft for approval TACRA. Approval of urban plan carries great importance for economic development of the capital. Three years is not given any permission to Tirana by bringing a big kink in the construction sector. Promise for the new urban plan was made during an agreement with the Municipality of Tirana Chamber of Commerce and Industry. Two institutions have fallen Daco within next three months to hire the roughly 400 studies.