By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

A beautiful, Pathécolor vision of the Powys market town of Machynlleth, famous as the location where the rebellious Owen Glendower was crowned Prince of Wales in 1404 (Cambria is the classical name for Wales). The camera iris blinks across some dazzling stencil-coloured vistas, as sheep scuttle under a bridge and a blossomed bough stretches across a view of a valley river. A heady hymn to pastoral beauty, topped off with a gorgeous blazing sunset. (Alex Davidson) O anwybyddu'r rhyngdeitlau mursennaidd braidd yn disgrifio "nentydd hudol" a "phontydd bach hen ffasiwn", byddwch yn mwynhau gweledigaeth hyfryd o dref farchnad Machynlleth ym Mhowys mewn Pathécolor. Dyma'r dref sy'n enwog fel man coroni'r gwrthryfelwr Owain Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1404 (Cambria yw'r enw clasurol ar Gymru). Mae iris y camera'n fflachio heibio i olygfeydd trawiadol fel pe cawsant eu stensilio, wrth i ddefaid sgrialu dan bont gyda changen llawn blodau yn ymestyn dros olygfa o afon yn y dyffryn. Emyn penfeddwol i harddwch bugeiliol, hyd at ddiweddglo mewn machlud tanbaid godidog.